Legend of the Millennium Dragon

Champion Your Destiny

Actors: , , , ,

IMDb Ratings

5.7/10

Movie Details

Title
Legend of the Millennium Dragon
Overview
A spectacular journey of an unwilling young hero thrust into a mysterious past full of monsters, dragons, and strange hidden powers. Through a series of out of this world battles and adventures, Jun, a shy middle school boy, is transformed into a hero destined to battle evil and ensure harmony and tranquility in the world.
Runtime
1 h 38 min
Release Date
29 April 2011
Actors
Ryuji Aigase, Satomi Ishihara, Kentaro Ito, Yasuyuki Kase, Sôsuke Komori, Kensho Ono, Takashi Kondō, Masaaki Tsukada, Shunsuke Sakuya, Shidou Nakamura, Showtaro Morikubo, Akio Nojima, Anri Katsu, Chikara Ōsaka, Hidenori Takahashi, Ikuo Nishikawa, Kanako Toujou, Katsuhisa Houki, Kei Tomoe, Kenta Miyake, Mari Adachi, Mayuki Makiguchi, Mayuno Yasokawa, Mio Yamada, Mizuki Tsujimura, Mutsumi Tamura, Nozomi Morimoto, Ryō Iwasaki, Taira Kikumoto, Takafumi Takada, Takako Nakamura, Tooru Nara, Yasuyuki Kase, Yōichi Masukawa, Yukitoshi Tokumoto
Certification
Genres
Adventure, Fantasy, Animation, Science Fiction
IMDb