Silence

Pray with your eyes open

Actors: , , , ,

IMDb Ratings

7.2/10

Movie Details

Title
Silence
Overview
Two Jesuit priests travel to seventeenth century Japan which has, under the Tokugawa shogunate, banned Catholicism and almost all foreign contact.
Runtime
2 h 41 min
Release Date
22 December 2016
Actors
Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson, Yosuke Kubozuka, Tadanobu Asano, Issei Ogata, Shinya Tsukamoto, Ryô Kase, Nana Komatsu, Yoshi Oida, Ciarán Hinds, Béla Baptiste, Michié, Katsuo Nakamura, Motokatsu Suzuki, Yasushi Takada, Ten Miyazawa, Kaoru Endô, Diego Calderón, Shi Liang, Miho Harita, Hairi Katagiri, Hiroko Isayama, Yutaka Mishima, Yoriko Dôguchi, Kansai Eto, Shun Sugata, Hako Ohshima, Hideki Nishioka, Nobuaki Fukuda, Munetaka Aoki, Tetsu Watanabe, Yoshihiro Takayama, Asuka Kurosawa, SABU, Ryo Sato
Certification
R
Genres
Drama, History
IMDb