Moscow Does Not Believe in Tears

Actors: , , , ,

IMDb Ratings

8.1/10

Movie Details

Title
Moscow Does Not Believe in Tears
Overview
This is a life story of three girlfriends from youth to autumn ages. Their dreams and wishes, love, disillusions...
Runtime
2 h 22 min
Release Date
11 February 1980
Actors
Vera Alentova, Irina Muravyova, Raisa Ryazanova, Aleksey Batalov, Yuri Vasilyev, Aleksandr Fatyushin, Boris Smorchkov, Natalya Vavilova, Oleg Tabakov, Yevgeniya Khanayeva, Zoya Fyodorova, Vladimir Basov, Liya Akhedzhakova, Lyudmila Stoyanova, Vladlen Paulus, Larisa Barabanova, Valentina Ushakova, Viktor Uralsky
Certification
PG
Genres
Drama, Comedy, Romance
IMDb